-1.5 C
Suceava
joi, decembrie 1, 2022
AcasăLocalPrimarul din Siret, Adrian Popoiu: Siret se dezvoltă!

Primarul din Siret, Adrian Popoiu: Siret se dezvoltă!

𝗢𝗿𝗮𝘀̦𝘂𝗹 𝗦𝗶𝗿𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝘇𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮̆
Ne preocupăm permanent de îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, iar rezultatele muncii noastre din ultimii ani încep să se vadă. Am dus la bun sfârșit o serie proiecte de investiții, precum reabilitarea corpului de legătură la Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă”, amenajarea Falezei, reabilitarea și modernizarea Grădiniței Luminița. În curând vom da în folosință noul corp al Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” (la școala profesională), iar în 2023 vom avea un nou Ambulatoriu și o nouă Autogară. Alte proiecte sunt de asemenea în diferite faze de execuție lucrări.
Toate proiectele au avut la bază cerințele exprimate de cetățenii orașului Siret. Acestea sunt reflectate în Strategia pentru dezvoltare locală a orașului Siret pentru perioada 2011-2021. De asemenea, toate proiectele respectă cerințele UE cu privire la modul de elaborare al documentațiilor tehnice și a cererilor de finanțare, dovadă fiind chiar faptul că au fost aprobate spre finanțare.
Am informat permanent comunitatea locală cu privire la evoluția acestor proiecte postând anunțuri pe Facebook și pe pagina web a Primăriei Siret la momentul depunerii, la semnarea contractului de finanțare, la începerea lucrărilor, pe toată perioada derulării lucrărilor. Informații cu privire la aceste proiecte pot fi găsite cu ușurință pe pagina www.siretromania.ro
În paralel cu investițiile actuale am început depunerea de proiecte pe programul PNRR și pregătim proiectele ce vor fi depuse pe POR 2021 – 2027. Volumul de muncă este foarte mare. Nu avem timp și nici nu ne dorim să ne consumăm energia cu diferite conturi false pe Facebook sau cu oameni de rea credință care caută orice prilej să arunce cu noroi în proiectele de dezvoltare ale Orașului Siret.
Nu avem pretenția că suntem perfecți, suntem doar o echipă de oameni obișnuiți, dar cu inițiativă care se străduiesc să aducă cât mai multe fonduri nerambursabile orașului Siret. Iar dovada că ne facem bine munca o constituie faptul că suntem lideri între orașe pe întreaga Regiune Nord Est în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Munca noastră este recunoscută și la nivel de ADR Nord Est și la nivel de județ, dar cel mai mare câștig îl are comunitatea locală, beneficiarul investițiilor ce se realizează cu aceste fonduri.
Proiectele de investiții nu sunt nici ale primarului și nici ale vreunui compartiment din primărie, ci sunt ale siretenilor, ale noastre, ale tuturor. Dintotdeauna ușa mea a fost deschisă pentru orice întrebări, iar ședințele de consiliu local unde dezbatem și inițiem investițiile din Siret sunt transparente și deschise publicului. Publicăm permanent informații cu privire la stadiile în care se află diverse proiecte și am asigurat dintotdeauna cadrul formal legal pentru dezbaterea oricăror idei și critici ale acțiunilor noastre și niciun efort nu este prea mare pentru a duce la bun sfârșit proiectele de investiții care vor conduce către o calitate mai bună a vieții în Siret.
Proiectele de investiții derulate de Primăria Orașului Siret s-au înmulțit în ultimii ani. Domenii precum infrastructura de sănătate, educație, utilități, locuințe sociale, infrastructura pentru grupurile dezavantajate (persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități), infrastructura de petrecere a timpului liber, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport și altele sunt în atenția noastră și am accesat în ultimii ani mai multe finanțări nerambursabile pentru a le dezvolta. La momentul actual avem în derulate mai multe proiecte de investiții, astfel:
✅ Centrul multifuncțional social Mănăstioara (GAL Codrii Hertei – FEADR);
✅ CARPATHIA UNESCO – CARPATHIA UNESCO (proiect transfrontalier HUSKROUA);
✅ Construire și dotare de ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic Lațcu Vodă (FEDR – POR);
✅ Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Siret – prin introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de transport, velo și pietonale (FEDR – POR);
✅ Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Siret (Proiect integrat: drumuri, parcuri, social, cultural-recreativ – FEDR – POR, axa 13.1);
✅ Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne (Proiect integrat: parcuri, cultural-recreativ – FEDR – POR, axa 13.1);
✅ Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul de boli cronice Siret (FEDR – POR);
✅ Înființare Parc Științific și Tehnologic (FEDR – POR);
✅ Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orașului Siret, jud. Suceava (POIM – FEDR);
✅ Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din Orașul Siret cu echipamente de protecție si dispozitive medicale pentru prevenirea și combaterea crizei sanitare COVID-19;
✅ Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Boli Cronice Siret prin achiziția și montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen;
✅ Extindere rețele de canalizare în Orașul Siret-Vama Siret, Județul Suceava (PNDL);
✅ Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiul tehnic “Lațcu Vodă” Siret (PNDL).
✅ În plus, sprijinim cu resurse umane (monitorizare și evaluare) și financiare proiectul derulat de SC ACET SA Suceava prin POIM “Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitatea Siret”.
Proiectele se află în diferite stadii de implementare și nu sunt lipsite de provocări. De exemplu, proiectul CARPATHIA UNESCO – CARPATHIA UNESCO derulat în parteneriat cu o organizație din Ucraina se află în perioadă temporară de suspendare din cauza conflictului din Ucraina. Un alt exemplu este reprezentat de 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘀̦𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗿𝘂𝗺𝘂𝗿𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗱𝗿𝘂𝗹 𝗮𝗹𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗼𝘂𝗮̆ 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲 𝗮𝗳𝗹𝗮̆ 𝗶̂𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗮̂𝗻𝗮̆ 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮̆𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘀̦𝗶 𝗲𝘅𝘁𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘁̦𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗮̆-𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹.
Ne dedicăm toate resursele pentru derularea acestora în bune condiții și avem sprijinul comunității deoarece aceste proiecte de investiții sunt menite să îmbunătățească calitatea vieții în orașul nostru și să atragă alte investiții. Cetățenii sunt în permanență informați cu privire la stadiul acestor proiecte și îi asigurăm de finalizarea acestora cu minimum de disconfort. Până la finalizarea anului 2023, Orașul Siret va fi un șantier deschis pentru aceste proiecte de investiții.
În paralel cu derularea acestora, Primăria Siret continuă accesarea de fonduri europene nerambursabile și am depus noi propuneri de proiecte, cu speranța că și aceste investiții se vor concretiza în curând. Avem în vedere, printre altele, creșterea eficienței energetice și reabilitarea moderată a mai multor clădiri publice:
🆕 corpurile din centru aferente Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret (mai puțin corpul de legătură pentru care am obținut deja în trecut finanțare europeană nerambursabilă și am reabilitat acest corp);
🆕 clădirea internatului de la școala profesională;
🆕 pavilionul A al Spitalului de Boli Cronice.
De asemenea, ne propunem actualizarea în format GIS documentațiilor urbanistice (Planul Urbanistic General și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă), achiziționarea unor infrastructuri TIC/ITS pentru creșterea siguranței și a calității vieții în Orașul Siret, precum și construirea unei creșe în oraș sau modernizarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor.
🙏 𝐷𝑜𝑎𝑚𝑛𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑎̆!
https://www.facebook.com/100003785350251/posts/pfbid02UvfK5qCMhNtS1mSa5g2Ua83gvp92QZg8sAyjvphMNvGjCYHgD7KKMWd3q1y1fzTXl/

CELE MAI POPULARE