Motivat de numeroasele sesizări formulate de către crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice având animale înscrise în RNE și/sau în SIIE, având în vedere solicitările de îndrumare transmise de autoritățile publice locale, luând în considerare necesitatea unui dialog permanent între instituții, prefectul județului Suceava a convocat o întâlnire de lucru la care au fost prezenți reprezentanți ai Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava, ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava, primarii unităților administrativ-teritoriale Ciprian Porumbescu și Vulturești, reprezentantul companiei Bucovina Renewables SRL, funcționari publici din cadrul Serviciului pentru aplicarea legalității și aplicării actelor normative al Instituției Prefectului – Județul Suceava și Corpul de Control al Prefectului, fiind puse în discuție aspecte cu privire la:
– aplicarea corectă a actelor normative privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente;
– măsurile legale cu privire la actualizarea amenajamentului pastoral cu înregistrarea suprafeței de pajiște la nivelul tuturor unităților administrative teritoriale din județul Suceava;
– demersurile prealabile pe care trebuie să le întreprindă autoritățile publice locale împreună cu beneficiarul suprafeței scoase definitiv din circuitul agricol pe care se vor amplasa obiectivele în cauză, respectiv turbinele eoliene alături de instalațiile electro-energetice.