13 C
Suceava
miercuri, februarie 28, 2024
AcasăLocalPrognoza meteorologică vizează instabilitate atmosferică temporar accentuată și cantități de apă însemnate

Prognoza meteorologică vizează instabilitate atmosferică temporar accentuată și cantități de apă însemnate

Având în vedere prognoza meteorologică, ce vizează instabilitate atmosferică temporar accentuată și cantități de apă însemnate, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență au obligația de a lua următoarele măsuri:
• obligativitatea înfiinţării serviciului de permanenţă la sediul primăriei;
• întrunirea membrilor CLSU în şedinţă extraordinară pentru stabilirea măsurilor preventive şi pregătirea acţiunilor de intervenţie;
• intensificarea acţiunilor de informare a populaţiei de către membrii SVSU asupra fenomenelor meteorologice prognozate şi pregătirea personalului SVSU pentru intervenţie;
• verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de înştiinţare-alarmare, de comunicaţii, aflate în dotare, pentru asigurarea fluxului informaţional-decizional;
• monitorizarea situaţiei privind starea căilor de comunicaţii, infrastructura de transport, energie şi alte utilităţi publice;
• luarea tuturor măsurilor de protecţie a persoanelor şi bunurilor împotriva efectelor provocate de desprinderea sau căderea unor elemente din infrastructura de construcţii, precum şi ca urmare a ruperii şi prăbuşirii de arbori;
• monitorizarea evoluţiei fenomenelor meteorologice prognozate, pentru a putea interveni în timp util la apariţia unor situaţii de urgenţă;
• monitorizarea cazurilor sociale din mediul rural și asigurarea condițiilor de protecție a persoanelor aflate în dificultate;
•acordarea sprijinului cetățenilor din zonele afectate;
• asigurarea prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a supravegherii permanente pe timpul apelor mari, a secțiunilor podurilor și podețelor subdimensionate de pe raza localităților pentru prevenirea inundațiilor;
• întreținerea corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor marginale ale drumurilor, în vederea preluării de către acestea a apelor meteorice și a scurgerilor pe versanți;
• tăierea vegetației acvatice și lemnoase din albiile minore ale cursurilor de apă neamenajate în vederea asigurării de transport și a măririi vitezei de scurgere a apei;
• efectuarea de lucrări de despotmoliri la poduri și podețe pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a cursurilor de apă;
• întreținerea corespunzătoare a albiilor minore a cursurilor de apă prin înlăturarea deșeurilor de orice tip, în vederea prevenirii de blocaje/inundații;
• verificarea stării tehnice și funcționale a barajelor și a instalațiilor aferente acestora la amenajările agropiscicole aflate în proprietatea UAT sau în administrarea altor deținători (evacuarea debitelor din amenajările agropiscicole se va realiza în baza solicitării scrise a deținătorului/administratorului și numai după aprobarea de către S.G.A. Suceava);
• transmiterea rapoartelor operative (cu respectarea prevederilor art.106, alin. 2 din Ordinul comun al ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrologice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră ) către CJCI al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, la telefon 0758232007, email: cjcci.sv@gmail.com

CELE MAI POPULARE